ТЕЛ.: (044) 428-76-10
М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА 14А


 

Фінансування: USAID

Роль ВБО "Інститут місцевого розвитку": субпідрядник Engility Corporation / International Resources Group

Термін упровадження Проекту (для ІМР): січень 2014 р. - лютий 2018 р.

 

 

Мета Проекту - підвищення енергетичної безпеки України. Цілі Проекту: удосконалення енергетичної політики; розвиток енергоефективності; збільшення інвестицій в енергетичний сектор; збільшена енергоефективність кінцевого споживання у комбінації зі збільшеним виробництвом чистої енергії у середніх та великих містах скоротять споживання традиційної енергії в Україні та знизять викиди парникових газів та витрати на енергоносії, а також імпорт енергоносіїв.
Див. презентацію Проекту

 

ІМР бере участь у виконанні таких завдань (статус завдань станом на 01.01.2018 р.):

 

 

1. Удосконалення регуляторної та правової бази для чистої енергії, в т. ч.:

 

участь у підготовці проектів законів та підзаконних актів, основні з яких:

 

2. Допомога Національній Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

2.1 Розбудова інституційного потенціалу НКРЕКП

 • Проведено семінари для фахівців НКРЕКП та ліцензіатів у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до погодженого Плану навчальних заходів: 10 семінарів у 2016 р. і 7 семінарів у 2017 р.

2.2 Удосконалення системи формування і встановлення тарифів

 • розроблено рекомендації з покращення прозорості прийняття регуляторних рішень щодо формування і встановлення тарифів. Рекомендації представлено у Звіті "Рекомендації з покращення прозорості прийняття регуляторних рішень щодо формування і встановлення тарифів" (2017)
 • проведено дослідження і підготовлено рекомендації щодо врахування у тарифах особливих аспектів діяльності підприємств теплопостачання, централізованого водопостачанням та водовідведення, зокрема валютних ризиків, втрат у мережах та штрафів, пені, неустойки. Рекомендації представлено у Звіті "Рекомендації щодо врахування у тарифній моделі особливих аспектів діяльності підприємств" (2017)
 • участь у Робочій групі ФДМУ та спільна з НКРЕКП робота щодо розробки змін до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення з метою забезпечення можливості проведення такої оцінки як обов'язкової умови переходу до стимулюючого регулювання. Запропоновані ІМР зміни до Методики оцінки активів представлено у Звіті щодо розробки змін до Методики оцінки активів для цілей стимулюючого регулювання (2016). У 2017 році ІМР надав організаційну та технічну підтримку процесу пілотної оцінки та підготовки фінальних змін до Методики оцінки активів
 • надано допомогу НКРЕКП щодо підготовки 8 проектів постанов НКРЕКП щодо стимулюючого регулювання. Виконання цієї роботи відбувалося спільно з НКРЕКП та представниками ліцензіатів відповідно до погодженого з НКРЕКП Плану дій щодо поступового запровадження стимулюючого регулювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення в рамках спеціально створених НКРЕКП робочих груп. Результатом роботи у 2016 році стала розробка Концепції стимулюючого регулювання та згаданого Плану дій. У 2017 році продовжилася активна робота по створенню цілого пакету документів, прийняття яких забезпечить перехід до стимулюючого регулювання. 27.07.2017 р. на відкритому засіданні НКРЕКП прийнято 4 постанови щодо стимулюючого регулювання для сфери транспортування теплової енергії: Порядок формування тарифів на принципах стимулючого регулювання, Процедур їх встановлення, Порядок визначення РБА та встановлення регуляторної норми доходу. Аналогічні 4 документи для сфери централізованого водопостачання і водовідведення були схвалені на відкритих засіданнях НКРЕКП у травні-липні 2017 р. та прийняті 14.09.2017 р. на відкритому засіданні НКРЕКП. Усі 8 Постанов НКРЕКП були опубліковані в "Урядовому кур'єрі" та набули чинності в січні 2018 р. Зокрема, 11.01.2018 р. набули чинності Постанови НКРЕКП щодо стимулюючого регулювання у сфері транспортування теплової енергії - № 964, 965, 966 та 967 від 27.07.2017; а 12.01.2018 р. набули чинності Постанови НКРЕКП щодо стимулюючого регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення - № 1132, 1133, 1134 та 1135 від 14.09.2017 р.
 • в кінці 2017 р. ІМР виконано тестові розрахунки тарифів на транспортування теплової енергії та централізоване водопостачання і водовідведення на принципах стимулюючого регулювання на прикладі ПАТ "Облтеплокомуненерго" (м. Чернігів) та КП "Тернопільводоканал"
 • станом на 01.01.2018 р. завершено роботу над проектом Методичних рекомендацій (посібником) для ліцензіатів з розробки довгострокових інвестиційних програм у сфері централізованого водопостачання і водовідведення для цілей встановлення тарифів на принципах стимулюючого регулювання

2.3 Створення системи бенчмаркінгу та моніторинг якості послуг

 • надання допомоги НКРЕКП щодо створення системи бенчмаркінгу для проведення комплексного аналізу діяльності підприємств-ліцензіатів у сферах централізованого водопостачання та водовідведення (2016 р.) і теплопостачання (2017 р.). У 2017 р. визначено ключові показники діяльності та первинні дані для їх розрахунку - показники представлено у Звіті "Рекомендації щодо визначення ключових показників діяльності у сфері теплопостачання та первинних даних для їхнього розрахунку"
 • станом на 01.01.2018 р. завершено кластеризацію ліцензіатів, виконання порівняльного аналізу їх діяльності та підготовку фінального звіту з бенчмаркінгу ліцензіатів НКРЕКП сфери теплопостачання з урахуванням коментарів, одержаних від НКРЕКП
 • розроблено спільно з НКРЕКП перелік показників якості та формул розрахунку показників для сфери теплопостачання (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії) - рекомендовані ІМР показники представлено у Звіті "Рекомендації щодо формування переліку показників якості у сфері централізованого теплопостачання" (2017 р.). Очікується, що НКРЕКП використає ці показники при розробці форм звітності щодо якості послуг у сфері теплопостачання
 • розроблено автоматизовану систему для моніторингу показників якості (інструментарій) послуг у сфері централізованого водопостачання і водовідведення та теплопостачання (2017). Надано допомогу НКРЕКП у розробці форм звітності щодо якості послуг у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, які прийнято Постановою НКРЕКП №226 від 23.02.2017. Аналогічна робота триває для сфери теплопостачання (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії)
 • в рамках роботи над стимулюючим регулюванням спільно з НКРЕКП розроблені підходи до визначення фактора ефективності (Х), низки цільових показників, у т. ч. цільових показників якості (Q) для сфери транспортування теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення для їх врахування у тарифах на принципах стимулюючого регулювання

2.4 Обстеження споживачів щодо якості окремих видів комунальних послуг та готовності платити за послуги кращої якості

 • Розроблено методологію та інструментарій для обстеження споживачів щодо якості окремих видів комунальних послуг та готовності платити за послуги кращої якості. Результати дослідження, проведеного у 2016 р., представлені у Звіті за результатами обстеження споживачів щодо якості окремих видів комунальних послуг та готовності платити за послуги кращої якості (2016)

 

2.5 Удосконалення регуляторної звітності та створення системи регуляторного обліку

 • надано допомогу НКРЕКП у вдосконаленні чинних форм регуляторної звітності та підготовці проекту Постанови про затвердження Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до НКРЕКП. На засіданні НКРЕКП 30.05.2017 р. Постанова НКРЕКП №717 "Про затвердження Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" була прийнята і набула чинності 14.09.2017 р.
 • станом на 01.01.2018 р. практично завершено допомогу НКРЕКП у розробці нових форм регуляторної звітності та інструкцій до них для ліцензіатів у разі застосування тарифів на принципах стимулюючого регулювання
 • розроблено спільно з НКРЕКП проекти Порядку/Правил організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (2017) та Порядку/Правил організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання (2016). Для ліцензіатів у сфері теплопостачання Правила обліку затверджені Постановою НКРЕКП "Про затвердження Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання" №1223 від 10.10.2017 р., а 10.11.2017 р. вона набула чинності. Для ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення Правила обліку затверджені Постановою НКРЕКП "Про затвердження Правил організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення " № 1474 від 27.12.2017 р. (після публікації в Урядовому кур'єрі Постанова набуде чинності)
 • станом на 01.01.2018 р. практично завершена допомога НКРЕКП у розробці Порядків (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення у разі застосування тарифів на принципах стимулюючого регулювання

 

3. Соціальний захист споживачів житлово-комунальних послуг

 • завершено розробку Концепції монетизації програми житлових субсидій. У вересні 2017 р. документ передано Міністерству соціальної політики України
 • взято участь у розробці та підготовці обґрунтувань проектів постанов КМУ України:

- Розробка порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення (затверджено постановою КМУ від 26.04.2017 р. №300 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України")
- Розробка та обґрунтування змін до соціальних нормативів користування послугами централізованого опалення та індивідуального опалення природним газом та електроенергією (затверджено постановою КМУ від 6.02.2017 р. №51 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409")
- Розробка порядку визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню (затверджено постановою КМУ від 28.12.2016 №1022 "Про затвердження Порядку визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню")
- Розробка та обґрунтування змін до соціальних нормативів користування послугами електропостачання за наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу (затверджено постановою КМУ від 28.10.2015 р. №842 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409")
- Участь в розробці змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (Постанова КМУ від 28.02.2015 р. №106 "Про удосконалення порядку надання житлових субсидій")
- Участь у розробці порядку встановлення соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії (Постанова КМУ від 6.08.2014 р. №409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування")

 • розроблено пропозиції щодо вдосконалення соціальних норм житла та норм споживання житлово-комунальних послуг. Пропозицїї представлені у Звіті "Аналіз соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та рекомендації щодо їх удосконалення" (2017)
 • розроблено Концепцію стимулювання до енергозбереження домогосподарств, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (2016)
 • проведено тренінги щодо надання житлових субсидій для регіональних органів соціального захисту населення (спільно з Міністерством соціальної політики України та Світовим банком) (2015-2016)
 • участь у робочих групах: при Мінрегіоні - щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань оплати споживачами послуг з управління багатоквартирним будинком, а також їх соціального захисту; при Мінсоцполітики - формування мінімального споживчого набору для різних вікових груп населення
 • розроблено онлайн Калькулятор субсидій
 • розроблено інформаційні матеріали щодо особливостей та умов надання субсидій

 

4. Надання допомоги містам щодо впровадження енергозберігаючих заходів, спрямованих на скорочення обсягів споживання теплової і електричної енергії та зниження бюджетних видатків на забезпечення закладів бюджетної сфери енергоносіями, в т. ч. із залученням приватних інвестицій

 • Надання допомоги Одеській ОДА щодо розробки першого в Україні Регіонального енергетичного плану Одеської області (станом на 01.01.2018 робота триває; презентацію першого проекту Регіонального енергетичного плану Одеської області заплановано на кінець січня - початок лютого 2018 р.)
 • Місту Краматорськ надано допомогу щодо підготовки (і) Каталога інвестиційних проектів і Інвестиційної стратегії, (іі) Концепції підвищення ефективності громадського транспорту
 • 5 ОСББ (Дніпро, Запоріжжя, Кам'янець-Подільський, Львів) надано допомогу щодо розробки проектно-кошторисної документації для реалізації демонстраційних проектів із впровадження альтернативних джерел енергії у житлових будинках
 • Вінниця, Луцьк, Хмельницький, Чернігів отримали допомогу щодо підготовки/оновлення Планів дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР). ПДСЕРи затверджено міськими радами: Чернігів - 04.06.2015, Луцьк – 06.10.2015, Хмельницький – 18.05.2016. Станом на кінець 2017 р. ІМР було підготовлено і містами затверджено 5 Планів дій сталого енергетичного розвитку і клімату (ПДСЕРК): Ізмаїл, Білгород-Дністровський, Мирноград, Покровськ, Рубіжне. Для міст Ізмаїл та Білгород-Дністровський ПДСЕРК були розроблені вперше в Україні
 • Для всіх міст, які розроблятимуть, розробляють або оновлюють енергетичні плани та програми, у т.ч. ПДСЕРи та ПДСЕРКи, розроблено Програму ранжування та аналізу інвестиційних проектів (2016) та посібник користувача
 • розроблено Посібник із підготовки проектних пропозицій із чистої енергії (2015)
 • Луцьк, Хмельницький, Павлоград отримали допомогу щодо підготовки Бізнес планів для отримання фінансування від НЕФКО для підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери: бізнес плани для Луцька та Хмельницького підготовлено у 2015 р., бізнес план для Павлограда завершено у серпні 2016 р.
 • Підготовлено 4 випуски інформаційного дайджеста "Нові можливості для інвестицій", які містять інформацію про енергоефективні проекти, які розробляють муніципалітети міст-партнерів Проекту, консультаційну підтримку з боку проектів міжнародної технічної допомоги та донорських організацій, можливості залучення інвестицій у підвищення енергетичної ефективності міської інфраструктури
 • 18 Ресурсних центрів підтримки ОСББ з питань чистої енергії отримують консультаційну підтримку по юридичних, технічних, економічних, екологічних та інших питаннях стосовно залучення інвестицій для реалізації енергоефективних проектів у житлових будинках. Надано підтримку містам Маріуполь, Добропілля, Северодонецьк, Бахмут щодо створення Ресурсних центрів підтримки ОСББ з питань чистої енергії (центри відкриті у цих містах протягом серпня-вересня 2017), а містам Покровськ, Мирноград, Рубіжне - щодо закупівлі необхідного обладання для Центрів. Діє Facebook спільнота Ресурсних центрів
 • Київ та Львів отримали допомогу щодо підготовки до реалізації енергоефективних проектів у бюджетних будівлях на умовах державно-приватного партнерства. Для цих міст розроблено ТЕО проектів "Енергоефективна реконструкція будівель Святошинського психоневрологічного інтернату, Дарницького дитячого будинку-інтернату, Санаторної школи-інтернату №19, Київського пансіонату ветеранів праці із заміною системи опалення" та "Встановлення теплових помп для системи опалення двох освітніх закладів Львова (Технологічний ліцей та дитсадок №14)"
 • ПАТ "Банк Львів" отримує підтримку для розширення можливостей кредитування енергоефективних проектів ОСББ та проектів малого та середнього бізнесу. З початку 2014 р. банк отримав заявки на кредит від 43 заявників і схвалив 19 заявок на загальну суму 8 261 300 грн (еквівалент 550 000 дол. або 1 947 400 євро)

5. Підвищення обізнаності громадськості щодо енергозбереження та енергоефективності шляхом проведення Інформаційних кампаній та підготовки інформаційних матеріалів

 • підготовлено та розповсюджено для цільових аудиторій інформаційні матеріали на тему енергоефективності, енергозбереження, чистої енергії, тарифної політики, соціального захисту, ОСББ тощо
 • взято участь у підготовці двох сезонів телевізійної передачі "Твій Дім" на UA: ПЕРШИЙ на тему енергоефективності, енергозбереження, тарифної політики, створення та функціонування ОСББ тощо
 • взято участь у низці радіопередач, у т.ч. у прямому ефірі щодо актуальних питань житлових субсидій
 • взято участь у Днях сталої енергії, Містечках USAID та інших заходах з метою популяризації підвищення енергоефективності та переходу на джерела чистої енергії, створення ОСББ тощо та розповсюдження у містах-партнерах інформаційних матеріалів Проекту
 • організовано громадські обговорення ПДСЕР у пілотних містах, для громадськості розроблено короткі версії ПДСЕР. Розроблено Методичні рекомендації з організації та проведення громадських слухань (2016) та проведено семінар для представників міст з методики організації громадських слухань
 • виховання в учнівської молоді енергоощадних звичок через упровадження міжшкільного конкурсу на зменшення споживання електроенергії у 16 містах-партнерах Проекту (78 ЗНЗ). Взято участь у підсумковому урочистому заході зі вручення школам-переможцям звітів про енергоаудити шкільних будівель
 • взято участь у серії семінарів для журналістів у містах-партнерах Проекту
 • взято участь у підготовці концепції соціальних відеороликів за тематикою Проекту
 • проводиться щоквартальний моніторинг роботи представників Ресурсних центрів підтримки ОСББ із питань чистої енергії зі співвласниками багатоквартирних будинків

 

Корисні посилання

 

Сайт Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"

Інформаційний дайджест "Нові можливості для інвестицій"

Facebook спільнота Ресурсних центрів підтримки ОСББ із питань чистої енергії

Онлайн калькулятор субсидій

Практичний посібник щодо основних положень роботи в розрахунковій програмі з ранжування та аналізу інвестиційних проектів

Практичний посібник "Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії"

Презентація "Запровадження стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання"