тел.: (044) 428-76-10

вул. Нижній Вал, 15, офіс 403, м. Київ, 04071


Варте уваги

 • Розробка рекомендацій щодо удосконалення чинного законодавства, у т. ч. пропозицій щодо нових або внесення змін у чинні нормативно-правові акти, якими регулюються питання формування та процедури встановлення тарифів, підготовки та затвердження інвестиційних програм (у т.ч. тих, що фінансуються за рахунок кредитних коштів МФО), підвищення прозорості діяльності регулятора та прийняття регуляторних рішень.
 • Розробка концепції впровадження стимулюючого регулювання у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення, у т. ч. удосконалення методик формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання та оцінки активів суб'єктів природних монополій, розробка процедур встановлення / перегляду / коригування тарифів.
 • Розробка порядків (правил) організації обліку та звітності за ліцензованими видами діяльності (ЛВД) у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення, підготовка пропозицій щодо удосконалення форм регуляторної звітності для підприємств-ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
 • Розробка методологій: оцінки та моніторингу якості комунальних послуг, оцінки та прогнозування економічної доступності послуг для населення та готовності споживачів платити за послуги кращої якості, ефективності державних програм. Розробка інструментарію для автоматизації процесу моніторингу якості послуг.
 • Запровадження бенчмаркінгу, підготовка рекомендацій регулятору щодо використання результатів бенчмаркінгу при прийнятті регуляторних рішень.
 • Підвищення інституційної спроможності та розбудова потенціалу НКРЕКП у сфері державного регулювання тарифів та інвестиційної діяльності.
 • Надання широкого спектру консультаційних послуг підприємствам-надавачам комунальних послуг (у т. ч. ліцензіатам у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення) із питань: розробки і фінансово-економічної оцінки інвестиційних проектів; стратегічного планування та корпоративного розвитку; формування тарифів за ЛВД; проведення експертизи розрахунку тарифів за ЛВД; організації бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та контролю, формування (складання) різних форм звітності (фінансової, статистичної, регуляторної, податкової), податкового планування та оптимізації; супровід при вирішенні спірних питань із контролюючими органами.
 • Допомога підприємствам у автоматизації розрахунку тарифів (або окремих складових тарифів) на комунальні послуги та за видами ліцензованої діяльності із застосуванням електронної Моделі розрахунку тарифів, розробленої ІМР.
 • Допомога органам місцевого самоврядування щодо формування реєстру комунального майна і підготовки НПА з питань інвентаризації, обліку та управління комунальним майном.
 • Розробка та удосконалення розпорядчих документів про облікову політику (у т. ч. за ЛВД) та інших внутрішніх регламентів підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення.
 • Проведення засідань за круглим столом, конференцій, семінарів, тренінгів та інших консультаційно-інформаційних заходів для органів місцевого самоврядування, підприємств різних форм власності, представників ЗМІ, об'єднань громадян (у т. ч. ОСББ) та зацікавлених сторін.
 • Проведення науково-дослідних робіт (розробок) та аналітичних досліджень.
 • Підготовка посібників та методичних матеріалів, розробка програм дистанційного навчання.