тел.: (044) 428-76-10

вул. Нижній Вал, 15, офіс 403, м. Київ, 04071


Варте уваги

Сприяння розвитку міст та територіальних громад

  • Розробка стратегічних планів розвитку міст та територіальних громад, підприємств комунального сектору. Розробка окремих галузевих програм розвитку.
  • Сприяння залученню інвестицій у розвиток місцевої інфраструктури, підтримка створення та розвитку місцевого бізнесу, створення нових робочих місць, у т. ч. через впровадження пілотних інвестиційних проектів та використання фінансових інструментів.
  • Сприяння підвищенню ефективності, прозорості, підзвітності органів місцевого самоврядування, у т. ч. шляхом запровадження інструментів електронного врядування.
  • Консультації зі стратегічного та бізнес планування, управління активами, управління проектами, маркетингової складової територіального розвитку, підвищення прозорості закупівель, поліпшення якості надання комунальних та адміністративних послуг, соціального захисту споживачів комунальних послуг, залучення громадськості, ефективних комунікацій.
  • Сприяння поліпшенню іміджу органів місцевого самоврядування та підприємств комунального сектору на місцевому рівні.
  • Проведення тренінгів для органів місцевого самоврядування та підприємств комунального сектору (у т. ч. з використанням програм дистанційного навчання).

Енергетичне планування

  • Створення та підтримка діяльності експертних робочих груп із розробки стратегій сталого енергетичного розвитку на засадах прозорості та ефективної співпраці з відповідними міністерствами і відомствами та громадської підтримки.
  • Розробка цільових програм сталого енергетичного розвитку для окремих інфрастуктурних секторів економіки на місцевому рівні.
  • Розробка та підтримка впровадження Муніципальних енергетичних планів (МЕП), Планів дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) населених пунктів та територіальних громад. Розробка інвестиційних стратегій та інвестиційних програм (в т.ч. із застосуванням спеціального розробленого ІМР програмного забезпечення – Програми для ранжування та аналізу інвестиційних проектів), каталогів інвестиційних проектів/проектів із впровадження АДЕ на підтримку реалізації МЕП / ПДСЕР. Розробка системи моніторингу ефективності впровадження муніципальних енергетичних планів.