тел.: (044) 428-76-10

вул. Нижній Вал, 15, офіс 403, м. Київ, 04071


Варте уваги

Технічний аудит систем міської інфраструктури

  • Проведення енергетичних аудитів окремих об'єктів та ключових секторів міської інфраструктури. Оцінка технічного стану. Аналіз ефективності роботи обладнання. Розробка технічних заходів для підвищення ефективності роботи об'єктів та систем.
  • Проведення енергетичних аудитів житлових будинків і громадських будівель.
  • Проведення досліджень щодо доцільності заміщення викопних видів палива альтернативними джерелами енергії (АДЕ), потенціалу використання АДЕ за видами, логістичних та ринкових аспектів впровадження АДЕ.
  • Розробка ТЕО та проектно-кошторисної документації і оцінки впливу на навколишнє середовище відповідно до державних будівельних норм (ДБН) та законодавства України, консультування щодо проходження Державної будівельної експертизи для об'єктів та систем міської інфраструктури, громадських будівель, житлових будинків, промислових об'єктів.
  • Організаційно-технічний супровід будівельної фази впроваження проектів, в т. ч. технічний нагляд та авторський супровід.

 

Залучення інвестицій в проекти з енергозбереження та впровадження АДЕ

  • Розробка ТЕО і бізнес планів для залучення грантів/кредитів від МФО та фінансування в рамках проектів міжнародної технічної допомоги та програм іноземних держав (ідентифікація проекту, технічна та фінансова оцінка, ініціація, проведення переговорів, розробка документів, підтримка впровадження).
  • Сприяння створенню ефективних державно-приватних партнерств: юридична, організаційна, інформаційна підтримка, розробка пакету необхідних документів, супровід.
  • Підтримка залучення інвестицій із застосуванням механізму енергосервісних контрактів: ідентифікація проекту, розрахунок базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів, підготовка повної інформації про об'єкт, супровід закупівлі енергосервісу, підготовка проекту енергосервісного договору, підтримка впровадження.
  • Допомога органам місцевого самоврядування в отриманні фінансування з Фонду регіонального розвитку та інших цільових державних й обласних програм.