тел.: (044) 428-76-10

вул. Нижній Вал, 15, офіс 403, м. Київ, 04071


Варте уваги

  • Участь у підготовці змін до поточного законодавства / проектів НПА з питань соціального захисту малозабезпечених споживачів комунальних послуг, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, спрямування та використання сум зекономлених субсидій для впровадження енергозберігаючих заходів у малозабезпечених домогосподарствах.
  • Розробка соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, у межах яких державою надаються пільги та субсидії, ефективних механізмів соціального захисту вразливих груп населення та моніторинг ефективності впровадження цих механізмів.
  • Розробка механізмів стимулювання енергозбереження для малозабезпечених домогосподарств.
  • Розробка механізмів монетизації житлових субсидій та стимулювання енергозбереження у домогосподарствах, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.
  • Розробка онлайн Калькулятора субсидій.
  • Допомога органам місцевого самоврядування щодо: розробки програм соціального захисту вразливих груп населення за умов децентралізації органів виконавчої влади; розробки та впровадження пілотних програм із відпрацювання нових механізмів соціального захисту вразливих груп населення; інформування мешканців про призначення та нарахування субсидій, пільг, енергозбереження для малозабезпечених споживачів житлово-комунальних послуг.
  • Проведення тренінгів для персоналу регіональних управлінь соціального захисту населення щодо механізмів нарахування субсидій, призначення пільг, монетизації субсидій, соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг.