тел.: (044) 428-76-10

вул. Нижній Вал, 15, офіс 403, м. Київ, 04071


Варте уваги

Фінансування: ЄБРР

Роль ТОВ «ІМР»: субпідрядник ТОВ «Вейст Інфосистемс» / RWA

Термін упровадження проєкту: квітень 2021 р. — травень 2022 р.

Проєкт передбачає розробку та супровід затвердження Плану дій «Зелене місто» для м. Маріуполь (ПДЗМ). Цей документ має описувати та ранжувати найбільш актуальні екологічні проблеми міста шляхом аналізу ряду екологічних показників, а також включати план стратегічних та інвестиційних заходів у секторі стійкої міської інфраструктури для вирішення цих проблем.

Фахівці ІМР беруть участь у розробці ПДЗМ з огляду на соціальні і гендерні питання та енергозбереження.

Це включає, зокрема, таке:

  • Участь у розробці Плану залучення зацікавлених сторін
  • Аналіз програмних документів у відповідних сферах
  • Збір і обробка даних у розрізі визначених сфер відповідальності відповідно до заданих індикаторів
  • Участь у ранжуванні проблем/викликів
  • Участь у розробці стратегічних та інвестиційних заходів в рамках ПДЗМ
  • Участь у заходах проєкту
  • Підготовка навчальних матеріалів і проведення тренінгів для зацікавлених сторін (зокрема, з енергозбереження)
  • Участь у підготовці проміжних і підсумкового звітів, обговореннях із зацікавленими сторонами, презентації напрацювань, заходах моніторингу