ТЕЛ.: (044) 428-76-10
М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА 14А


Варте уваги

 

Фінансування: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
Термін упровадження Проекту (для ІМР): квітень 2017 – грудень 2017
Роль ТОВ "Інститут місцевого розвитку": підрядник компанії ECODIT LLC

 

 

Завдання ТОВ "Інститут місцевого розвитку" – розробити навчальні та методичні матеріали навчального курсу "Енергозбереження" для студентів технічних спеціальностей університетів у Таджикистані; провести тренінг для викладачів ВНЗ Республіки Таджикистан - Інституту енергетики у м. Курган-Тюбе; надати допомогу Інституту енергетики та іншим ВНЗ щодо запуску навчального курсу "Енергозбереження в будівлях і університетських містечках".


Робота виконувалась в рамках Проекту USAID з енергетичної взаємодії (Asia Energy Links Project).

 

Діяльність Проекту націлена на реалізацію концепції USAID щодо енергетичних секторів Киргизької Республіки, Таджикистану, Туркменістану і в цілому Центральноазіатського регіону, які стабільно розвиваються. Мета Проекту – розвивати регіональну торгівлю і залучати капіталовкладення, а також сформувати єдиний конкурентний регіональний ринок електроенергії у країнах Центральної Азії. Одним із напрямків Проекту є сприяння обмеженню нераціонального споживання енергії, в тому числі у секторі житлових і громадських будівель – третьому за обсягами споживання електроенергії (близько 24% усього обсягу споживання електроенергії) й найбільшого споживача енергоресурсів в цілому (понад 40% у структурі кінцевого споживання енергоресурсів) у Таджикистані. І підготовка спеціалістів з енергоефективності у секторі будівель, які зможуть проводити енергетичні аудити і розробляти комплекс економічно обґрунтованих енергоефективних заходів, має важливе значення.

 

Завдання ІМР

  • Розробити Посібник "Енергозбереження в будівлях і університетських містечках" для студентів технічних спеціальностей ВНЗ Таджикистану
  • Провести тренінг для викладачів ВНЗ щодо енергозбереження в будівлях і університетських містечках
  • Надати методологічну і консультаційну допомогу ВНЗ щодо запровадження навчального курсу з енергозбереження для студентів технічних спеціальностей ВНЗ у Таджикистані
  • Провести навчальний семінар для викладачів ВНЗ з викорстанням спеціальних приладів для отримання практичних навичок щодо проведення вимірювань та енергетичних обстежень об'єктів споживання і генерації теплоти, у т. ч. поновлюваних джерел енергії. Надати допомогу Інституту енергетики Таджикистану (м. Курган-Тюбе) щодо проведення енергетичного обстеження навчальних корпусів, твердопаливної котельні і сонячної електростанції Інституту
  • Розробити лабораторні і практичні заняття для студентів технічних спеціальностей

 

Роботи, виконані ІМР

  1. Розроблено Посібник "Енергозбереження в будівлях і університетських містечках".
  2. Проведено тренінг для викладачів Інституту енергетики (3-4.07.2017) на тему: "Енергозбереження в будівлях і університетських містечках". Питання, висвітлені в ході тренінгу, охоплювали: термодинамічні основи теплоенергетичних процесів і систем; енергетичний менеджмент; використання традиційних та альтернативних джерел енергії для цілей теплозабезпечення житлових і громадських будівель; проведення енергетичного аудиту джерел генерації теплоти і об'єктів теплоспоживання; ТЕО енергоефективних заходів і проектів із використання поновлюваних джерел енергії; екологічна оцінка впливу об'єктів теплоенергетики на навколишнє середовище.
  3. Проведено тренінг із проведення енергоаудиту та оцінки ефективності будівель і споруд для викладачів та студентів Інституту енергетики (5-8.12.2017). Під час виконання лабораторних і практичних занять учасники тренінгу провели енергетичне обстеження 4-х корпусів Інституту енергетики, за результатами якого визначили причини незадовільної роботи системи підлогового опалення у 3-х навчальних корпусах. Консультанти ІМР надали практичні рекомендації адміністрації і персоналу ВНЗ щодо правил облаштування і експлуатації систем підлогового опалення. Це дозволить нормалізувати параметри мікроклімату у навчальних корпусах і підвищити тепловий комфорт перебування студентів і викладачів у приміщеннях Інституту енергетики.

Завдяки участі у Проекті та допомозі з боку консультантів ІМР Інститут енергетики отримав ліцензію від Міністерства освіти і науки Республіки Таджикистан на введення до навчальних планів нової спеціальності "Теплоенергетика". Вже у наступному 2018 навчальному році планується набір студентів, майбутніх спеціалістів з енергоефективності в будівлях, технічних спеціалістів котелень і ТЕЦ, на цю спеціальність.