ТЕЛ.: (044) 428-76-10
М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА 14А


Варте уваги

Фінансування: ЄБРР спільно з НЕФКО і Фондом східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля
Роль ТОВ "Інститут місцевого розвитку": підрядник ТОВ "ДРЕБЕРІС"
Термін упровадження Проекту (для ІМР): 7 вересня 2017 – 31 грудня 2018

 

 

Загальні цілі Проекту з виробництва біогазу у Львові полягають у (1) досягненні суттєвого ефекту енергозбереження через використання біогазу, отриманого внаслідок переробки мулу для комбінованого виробництва електроенергії і тепла; (2) поліпшенні стійкості операційної діяльності Компанії; (3) досягненні скорочення викидів парникових газів; (4) зменшенні обсягу мулу із супутнім позитивним впливом на довкілля і (5) поліпшенні якості стічних вод, що проходять через територію Польщі до басейну Балтійського моря. Проект принесе позитивний результат усьому населенню міста і матиме позитивний вплив на навколишнє середовище усього регіону у довгостроковій перспективі. Вироблене тепло використовуватиметься для технологічних потреб нових споруд, а також для теплопостачання і постачання гарячої води. Досягнута економія енергії створить економічну вигоду, що дозволить зменшити тарифи для споживачів послуг водопостачання і водовідведення.

 

В якості складової частини Проекту КП "Львівводоканал" потребуватиме поліпшення корпоративного управління, підтримання фінансових показників і інших зобов'язань, забезпечення періодичного перегляду тарифів для досягнення повного відшкодування витрат. Планується розробка і запровадження середньо-/довгострокового Плану корпоративного розвитку (ПКР), який буде містити вимірювані очікувані результати і їхній аналіз відповідно до критеріїв міжнародних нормативів у секторі діяльності підприємства, міжнародних компаній – лідерів галузі.

 

Завдання ІМР

  1. Підготовка і проведення тренінгу з розроблення Плану взаємодії із зацікавленими сторонами (ПВЗС), включно з Аналізом зацікавлених сторін. План взаємодії із зацікавленими сторонами буде враховувати ключові вимоги прийнятого Плану екологічних і соціальних заходів і дозволить підприємству поліпшити його бізнес-поведінку і зовнішні комунікації.
  2. Надання консультацій представникам КП "Львівводоканал" під час написання Плану взаємодії із зацікавленими сторонами та Комунікаційного плану для належного спілкування підприємства, адаптованого для різних груп кінцевих споживачів і для поліпшення комунікації між підприємством і міською радою для розробки ефективних управлінських рішень.
  3. Надання допомоги КП "Львівводоканал" щодо підготовки фінальних версій Плану взаємодії із зацікавленими сторонами та Комунікаційного плану.

Заходи/діяльність і події в рамках Програми корпоративного розвитку комунального підприємства "Львівводоканал"

  1. Проведено тренінг для членів робочої групи з підготовки Плану взаємодії із зацікавленими сторонами (19.09.2017 - 20.09.2017 р., м. Львів).
  2. Розроблено шаблон для підготовки Плану взаємодії із зацікавленими сторонами.
  3. Складено план підготовки ПВЗС, визначено відповідальних виконавців та орієнтовні терміни виконання завдань.