ТЕЛ.: (044) 428-76-10
М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА 14А


Варте уваги

 

Фінансування: USAID Проєкт енергетичної безпеки (USAID ПЕБ)

 

Роль ТОВ ІМР: виконавець проєкту

 

Період упровадження: квітень 2021 р. – січень 2023 р.

 

Загальна мета проєкту – надати підтримку Мінрегіону щодо поліпшення регуляторної бази у сфері ЦТП та запровадження регуляторної бази для встановлення тарифів на принципах стимулюючого регулювання на послуги, що надаються ліцензіатами ОДА/КМДА

 

Зокрема, ІМР надаватиме підтримку Мінрегіону за такими напрямками:

  1. Започаткування регуляторної бази (правил і процедур) щодо обліку та звітності за ліцензованими видами діяльності.
  2. Поліпшення чинної методології встановлення тарифів у сфері ЦТП (за принципом «витрати+») та підготовка необхідних змін до чинних НПА.
  3. Запровадження встановлення тарифів на принципах стимулюючого регулювання на транспортування ТЕ.
  4. Вирішення питання оцінки активів, що передує застосуванню нормативно-правової бази щодо встановлення тарифів на принципах стимулюючого регулювання.
  5. Розробка і застосування нормативно-правової бази щодо встановлення тарифів на принципах стимулюючого регулювання на виробництво ТЕ.
  6. Удосконалення НПА щодо довгострокового інвестиційного планування для систем ЦТП.
  7. Забезпечення моніторингу та розкриття консолідованих даних щодо інвестпрограм теплопостачальних підприємств.

За вказівкою керівництва ПЕБ через військову агресію рф виконання завдань проєкту, які були передбачені робочим планом співпраці, на початку березня 2022 року призупинено. Разом з тим, тривала робота із завершення завдань, розпочатих до 24 лютого 2022 р.

 

Прогрес виконання завдань проєкту (станом на вересень 2022 р.)

 

Заходи проєкту:


27 квітня 2021 р.— установча зустріч з Мінрегіоном
15 травня 2021 р. — старт проєкту (початок впровадження)
2 листопада 2021 р. — обговорення проєкту Порядку (Правил) обліку за ЛВД у сфері теплопостачання за участі представників Мінрегіону та ліцензіатів
11 листопада 2021 р. — обговорення концепції регулювання інвестиційної діяльності у майбутньому за участі представників Мінрегіону та ліцензіатів