тел.: (044) 428-76-10

вул. Нижній Вал, 15, офіс 403, м. Київ, 04071


Варте уваги

 

Фінансування: USAID

Роль ВБО "Інститут місцевого розвитку": субпідрядник Engility Corporation / International Resources Group

Термін упровадження Проекту (для ІМР): січень 2014 р. - березень 2019 р.

 

 

Мета Проекту - підвищення енергетичної безпеки України. Цілі Проекту: удосконалення енергетичної політики; розвиток енергоефективності; збільшення інвестицій в енергетичний сектор; збільшена енергоефективність кінцевого споживання і збільшене виробництво чистої енергії у середніх та великих містах скоротять споживання традиційної енергії в Україні та знизять викиди парникових газів та витрати на енергоносії, а також імпорт енергоносіїв.

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ІМР

 

Планування, оптимізація та розвитoк мереж теплопостачання

 

Надання цільової законодавчої та регуляторної підтримки Мінрегіону щодо планування, оптимізації та розвитку мереж теплопостачання, у рамках якої підготовлено такі документи:

 • Каталог законодавства з перехресними посиланнями на правові акти, положення, технічні правила та стандарти, якими врегульовано діяльність у сфері централізованого теплопостачання в цілому та в сфері транспортування TE, зокрема (включно з Покажчиком ключових слів до Каталогу законодавства);
 • Аналітичний звіт щодо положень законодавства, які не сприяють довгостроковому плануванню розвитку централізованого теплопостачання, в тому числі теплових мереж, в Україні;
 • Каталог повноважень ключових гравців у сфері теплопостачання (в частині довгострокового планування розвитку теплових мереж);
 • Аналітичний звіт щодо повноважень ключових гравців, які не сприяють довгостроковому плануванню розвитку централізованого теплопостачання, в тому числі теплових мереж, в Україні.

Співпраця з Мінрегіоном з питань впровадження системи стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання ліцензіатами обласних та Київської міської держадміністрацій:

 • підготовлено Білу книгу щодо запровадження стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання в Україні: поточний стан, проблеми, можливі шляхи вирішення;
 • розробляються нормативно-правовi акти щодо впровадження системи стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання ліцензіатами обласних та Київської міської держадміністрацій;
 • проведено Круглий стіл на тему Запровадження системи стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання ліцензіатами ОДА/КМДА".

Співпрація з КП "Київтеплоенерго" з питань планування, оптимізації та розвитку мережі теплопостачання м. Києва, а також розвитку інституційної спроможності та підвищення кваліфікації фахівців підприємства:

 • проведено 6 навчальних семінарів (щодо питань формування тарифів, обліку та звітності, законодавчих змін, роботи зі споживачами);
 • виконано розрахунок тарифу на теплову енергію, виходячи з реальних потреб підприємства y ресурсах для забезпечення операційної та інвестиційної діяльності.

 

Участь у підготовці проектів законів та підзаконних актів

 

   проект Закону  про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування деяких неприбуткових організацій (реєстр. №1892 від 30.01.2015) - прийнято Закон України "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування деяких неприбуткових організацій" (№263-19 від 18.03.2015)

   проект Закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку (реєстр. №1565 від 22.12.2014) - прийнято Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (№417 від 14.05.2015)

   проект Закону про житлово-комунальні послуги (реєстр. №1581-д від 10.12.2015). Проект закону прийнятий у другому читанні та в цілому Верховною Радою України 09.11.2017

   проект Закону про комерційний облік комунальних послуг (реєстр. №4901 від 06.07.2016) - прийнято Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" (№2119-VIII від 22.06.2017)

   підзаконні НПА: форма протоколу співвласників багатоквартирного будинку; порядок зберігання виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад протоколів зборів співвласників та розміщення ними на офіційному веб-сайті інформації про рішення, прийняті такими зборами; порядок списання з балансу багатоквартирних будинків; нова редакція Типового статуту ОСББ; проекти Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг і Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік (на виконання Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" спільно із Мінрегіоном).

 

Допомога НКРЕКП у питаннях щодо регулювання тарифів, моніторингу та якості послуг, бенчмаркінгу

 

   Розроблено рекомендації з покращення прозорості прийняття регуляторних рішень щодо формування і встановлення тарифів.

   Проведено дослідження і підготовлено рекомендації щодо врахування у тарифах особливих аспектів діяльності підприємств теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, зокрема валютних ризиків, втрат у мережах та штрафів, пені, неустойки.

   Розроблено методологію та інструментарій для обстеження споживачів щодо якості окремих видів комунальних послуг та готовності платити за послуги кращої якості.

   Спільно з НКРЕКП в рамках спеціальної Робочої групи при ФДМУ розроблено зміни до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення з метою забезпечення можливості проведення такої оцінки як обов'язкової умови переходу до стимулюючого регулювання. 

   Спільно з НКРЕКП та представниками ліцензіатів підготовлено 8 проектів постанов НКРЕКП щодо стимулюючого регулювання. 27.07.2017 НКРЕКП прийнято 4 постанови щодо стимулюючого регулювання для сфери транспортування TE (№ 964, 965, 966 та 967). Аналогічні 4 постанови для сфери ЦВП i ВВ (№ 1132, 1133, 1134 та 1135) були прийняті НКРЕКП 14.09.2017. Усі 8 Постанов НКРЕКП набули чинності в січні 2018 р.

   Виконано тестові розрахунки тарифів на транспортування TE та ЦВП i ВВ на принципах стимулюючого регулювання на прикладі ПАТ "Облтеплокомуненерго" (м. Чернігів) та КП "Тернопільводоканал".

   Підготовлено проект Методичних рекомендацій (посібник) для ліцензіатів з розробки довгострокових інвестиційних програм у сфері ЦВП i ВВ для цілей встановлення тарифів на принципах стимулюючого регулювання.

   Проведено 17 навчальних семінарів для фахівців НКРЕКП та ліцензіатів НКРЕКП (2016-2017 рр.).

 

Створення системи бенчмаркінгу та моніторинг якості послуг

 

   НКРЕКП надано допомогу щодо створення системи бенчмаркінгу для проведення комплексного аналізу діяльності підприємств-ліцензіатів у сферах ЦВП i ВВ (2016) і теплопостачання (2017); визначено ключові показники діяльності та первинні дані для їх розрахунку.

   Проведено кластеризацію ліцензіатів, виконано порівняльний аналіз їх діяльності.

   Розроблено спільно з НКРЕКП перелік показників якості та формул розрахунку показників для сфери теплопостачання (виробництво, транспортування, постачання ТЕ).

   Розроблено автоматизовану систему для моніторингу показників якості (інструментарій) послуг у сфері ЦВП i ВВ та теплопостачання.

   Надано допомогу НКРЕКП у розробці форм звітності щодо якості послуг у сферах ЦВП i ВВ, які прийнято Постановою НКРЕКП №226 від 23.02.2017.

   Спільно з НКРЕКП розроблено підходи до визначення фактора ефективності (Х), низки цільових показників, у т. ч. цільових показників якості (Q) для сфери транспортування TE, ЦВП i ВВ для їх врахування у тарифах на принципах стимулюючого регулювання.

 

Удосконалення регуляторної звітності та створення системи регуляторного обліку

 

   Вдосконалено чинні форми регуляторної звітності та спільно з НКРЕКП підготовлено проект відповідної Постанови. Постанову №717 "Про затвердження Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" прийнято НКРЕКП 30.05.2017.
   Розроблено нові форми регуляторної звітності та інструкції до них для ліцензіатів у разі застосування тарифів на принципах стимулюючого регулювання.

   Розроблено спільно з НКРЕКП проекти Порядку/Правил організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері ЦВП i ВВ та Порядку/Правил організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання (2016). Для ліцензіатів у сфері теплопостачання Правила обліку затверджені Постановою НКРЕКП №1223 від 10.10.2017, для ліцензіатів у сфері ЦВП i ВВ - Постановою НКРЕКП №1474 від 27.12.2017.

   Розроблено Порядки (правила) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання і ЦВП i ВВ у разі застосування тарифів на принципах стимулюючого регулювання.

 

Соціальний захист споживачів житлово-комунальних послуг

 

   Розроблено Концепцію монетизації програми житлових субсидій.

   Розроблено пропозиції щодо вдосконалення соціальних норм житла та норм споживання житлово-комунальних послуг.

   Розроблено Концепцію стимулювання до енергозбереження домогосподарств, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

   Проведено тренінги щодо надання житлових субсидій для регіональних органів соціального захисту населення (спільно з Міністерством соціальної політики України та Світовим банком) (2015-2016).

   Розроблено онлайн Калькулятор субсидій.

   Розроблено інформаційні матеріали щодо особливостей та умов надання субсидій.

   Участь у розробці та підготовці обґрунтувань проектів постанов КМУ України:

 • порядoк розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення (затверджено постановою КМУ від 26.04.2017 №300);
 • зміни до соціальних нормативів користування послугами централізованого опалення та індивідуального опалення природним газом та електроенергією (затверджено постановою КМУ від 6.02.2017 №51);
 • порядoк визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню (затверджено постановою КМУ від 28.12.2016 №1022);
 • зміни до соціальних нормативів користування послугами електропостачання за наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу (затверджено постановою КМУ від 28.10.2015 №842);
 • зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (Постанова КМУ від 28.02.2015 №106);
 • порядoк встановлення соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії (Постанова КМУ від 6.08.2014 №409).

 

Надання допомоги містам щодо впровадження енергозберігаючих заходів

 

   Розроблено перший в Україні Регіональний енергетичний план Одеської області.

   Розроблено 9 ПДСЕР(К): Вінниця, Луцьк, Хмельницький, Чернігів, Ізмаїл, Білгород-Дністровський, Мирноград, Покровськ, Рубіжне (2014-2017). Для міст Ізмаїл та Білгород-Дністровський ПДСЕРК були розроблені вперше в Україні.

   Розроблено 3 Бізнес плани (Луцьк, Хмельницький, Павлоград) для отримання фінансування від НЕФКО для підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери (2015-2016).

   Підготовлено Kаталог інвестиційних проектів і Інвестиційну стратегію м. Краматорськ i Концепцію підвищення ефективності громадського транспорту Краматорська.

   Надано допомогу містам Київ та Львів щодо підготовки до реалізації енергоефективних проектів у бюджетних будівлях на умовах ДПП.

   Розроблено проектно-кошторисну документацію для 5 ОСББ (Дніпро, Запоріжжя, Кам'янець-Подільський, Львів) для реалізації демонстраційних проектів із впровадження альтернативних джерел енергії у житлових будинках.

   Для всіх міст, які розроблятимуть, розробляють або оновлюють енергетичні плани та програми, у т.ч. ПДСЕР(К), розроблено Програму ранжування та аналізу інвестиційних проектів та Посібник користувача.

   Розроблено Посібник із підготовки проектних пропозицій із чистої енергії.

   18 Ресурсним центрам підтримки ОСББ надано консультаційну підтримку по юридичних, технічних, економічних, екологічних та інших питаннях стосовно залучення інвестицій для реалізації енергоефективних проектів у житлових будинках.

   ПАТ "Банк Львів" надано допомогу для розширення можливостей кредитування енергоефективних проектів ОСББ та проектів МСП.

 

Підвищення обізнаності громадськості щодо енергозбереження та енергоефективності шляхом проведення Інформаційних кампаній

 

   Участь у підготовці 2-х сезонів телепередачі "Твій Дім" на UA: ПЕРШИЙ на тему енергоефективності, енергозбереження, тарифної політики, створення та функціонування ОСББ.

   Організовано громадські обговорення ПДСЕР у пілотних містах, для громадськості розроблено короткі версії ПДСЕР.

   Розроблено Методичні рекомендації з організації та проведення громадських слухань.

   У 78 ЗНЗ (16 міст) упроваджено міжшкільний конкурс на зменшення споживання електроенергії.

   Підготовлено та розповсюджено для цільових аудиторій інформаційні матеріали на тему енергоефективності, енергозбереження, чистої енергії, тарифної політики, соціального захисту, ОСББ тощо.

 

 

Основні підготовлені документи

 1. Білa книгa щодо запровадження стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання в Україні
 2. Рекомендації з покращення прозорості прийняття регуляторних рішень щодо формування і встановлення тарифів
 3. Pекомендації щодо врахування у тарифах особливих аспектів (валютних ризиків, втрат у мережах та штрафів, пені, неустойки) діяльності підприємств теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення
 4. Зміни до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення 
 5. Методичнi рекомендації (посібник) для ліцензіатів з розробки довгострокових інвестиційних програм у сфері ЦВП i ВВ для цілей встановлення тарифів на принципах стимулюючого регулювання
 6. Показники якості для сфери теплопостачання (виробництво, транспортування, постачання ТЕ)
 7. Звіт про порівняльний аналіз ліцензіатів НРЕКП y сферi теплопостачання
 8. Методологія та інструментарій для обстеження споживачів щодо якості окремих видів комунальних послуг та готовності платити за послуги кращої якості
 9. PRAIP – Програма для ранжування та аналізу інвестиційних проектів 
 10. Посібник “Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії” 
 11. Організація та проведення громадських слухань з розгляду Планів дій зі сталого енергетичного розвитку міста: методичні рекомендації 

Корисні посилання

 

Facebook спільнота Ресурсних центрів підтримки ОСББ із питань чистої енергії

Онлайн калькулятор субсидій