ТЕЛ.: (044) 428-76-10
М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА 14А


Фінансування Проекту: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

Роль ТОВ "Інститут місцевого розвитку": підрядник компанії ECODIT LLC

Термін упровадження Проекту: жовтень 2018 р. - липень 2019 р.

 

 

ІМР, в рамках Проекту USAID з енергетичної взаємодії, надасть допомогу Міністерству енергетики та водних ресурсів Республіки Таджикистан (МЕВР) та Робочій групі з відновлюваних джерел енергії та енергоефективності (РГ) при МЕРВ у розробці, підготовці та проведенні Національної інформаційної кампанії для просування енергоефективності в Таджикистані.

 

Компоненти Інформаційної кампанії: освітній компонент з енергозбереження; підвищення обізнаності громадськості щодо енергоощадливої поведінки та енергоефективних заходів; поширення кращих практик.

 

 

ЗАВДАННЯ ІМР

  1. Підтримка створення робочої підгрупи з інформування громадськості щодо використання енергії. Підгрупу буде створено в рамках існуючої РГ із включенням представників громадянського суспільства, діяльність яких дотична до питань енергоефективності, енергозбереження та ВДЕ.
  2. Проведення навчально-практичних тренінгів для членів робочої підгрупи та зацікавлених сторін для започаткування діалогу щодо місцевого контексту енергоефективності, ВДЕ, регулювання тарифів, соціального захисту населення.
  3. Формування інструментарію для проведення фокус-груп для  вивчення ставлення різних цільових груп споживачів до питань енергозбереження, впровадження енергоефективних заходів та ВДЕ у житловому секторі, якості та вартості комунальних послуг, ефективності комунікаційних каналів тощо.
  4. Проведення фокус-груп.
  5. Розробка комунікаційного плану для запровадження Національної інформаційно-освітньої кампанії з популяризації енергоефективності та альтернативної енергетики в Таджикистані
  6. Підтримка впровадження Національного комунікаційного плану, у т.ч. проведення тренінгів для журналістів, представників енергопостачальних компаній, органів місцевої влади щодо ключових питань енергоефективності та енергозбереження, розроблення інформаційних і навчальних матеріалів, методів інформування населення про необхідність економного та раціонального енергоспоживання тощо.

 

СТАН ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

  • Pозроблeно інструментарій (анкету та опитувальник) для проведення фокусних груп.
  • Pозроблeно Концепцію Національного комунікаційного плану інформаційної кампанії щодо просування енергоефективності в Республіці Таджикистан.