ТЕЛ.: (044) 428-76-10
М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА 14А


Партнер: HYDROPLAN (Німеччина)

Фінансування: KfW

Загальний термін проекту: липень 2019 – липень 2020

Завдання ІМР полягали у такому:

  • Загальне консультування Українського Фонду соціальних інвестицій (УФСІ) щодо упровадження проекту та координація дій з іншими зацікавленими сторонами
  • Надання консультаційних послуг в розрізі заходів проекту відповідно до очікуваних результатів, часових рамок, робочих планів
  • Підтримка міст та Партнерів з упровадження проекту у проектуванні, реалізації заходів та утриманні інфраструктури
  • Підготовка регулярних звітів про стан впровадження проекту відповідно до погодженої структури та графіку, координація та нагляд за підготовкою та поданням внесків до звітів членами команди проекту
  • Підтримка та консультування УФСІ у поточних аспектах впровадження проекту, зокрема у підготовці ТЗ та тендерної документації для присудження контрактів на постачання товарів та надання послуг, проведення закупівель
  • Підтримка УФСІ у розбудові потенціалу Партнерів з упровадження проекту (проведення тренінгів та навчальних семінарів)

Depositphotos 1085745 original 800x494