ТЕЛ.: (044) 428-76-10
М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА 14А


Виконання дослідження щодо підвищення сталості послуг водопостачання та водовідведення в Україні
Фінансування: ОЕСР
Термін виконання завдання: березень – листопад 2020 р.
Загальна мета даного дослідження полягає у визначення можливостей для посилення довгострокової сталості послуг з ЦВП/ЦВВ в Україні. Це передбачає аналіз структури та ефективності роботи сектору та можливостей для сталої операційної діяльності та утримання інфраструктури водного господарства, включаючи можливості використання «ефекту масштабу» для зменшення невідповідності тарифів на послуги з ЦВП/ЦВВ.
Завданнями дослідження є такі:
• Зробити всеохопний аналіз стану сектору ЦВП/ЦВВ в Україні, у т.ч. у розрізі його екологічної, соціальної та економічної ефективності.
• Окреслити можливості щодо реформування послуг з ЦВП/ЦВВ в Україні для підвищення сталості сектору.
• Визначити та підготувати пропозиції щодо змін нормативно-правової бази (вкл. стандарти).
• Розробити рекомендації для законотворців щодо підвищення сталості сектору ЦВП/ЦВВ в Україні.