ТЕЛ.: (044) 428-76-10
М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА 14А


Фінансування: в рамках гранту від USAID Проєкту енергетичної безпеки (USAID ПЕБ)/ TETRA TECH

Роль ВБО "Інститут місцевого розвитку": виконавець гранту
Термін реалізації гранту: вересень 2020 р. – березень 2021 р.
Одним із завдань USAID Проєкту енергетичної безпеки (USAID ПЕБ) є енергетична освіта. Для підвищення її якості розробці нових навчальних курсів та програм має передувати дослідження, з одного боку, потреб роботодавців у професіоналах з необхідними в енергетичній галузі компетентностями, а з іншого – можливостей закладів вищої освіти готувати таких спеціалістів та/або підвищувати кваліфікацію вже працевлаштованих.
В рамках гранту USAID ПEБ Інститут місцевого розвитку виступив виконавцем дослідження «Оцінка освітніх потреб для української енергетики».

Цілі і завдання діяльності за грантом:

Ціль: провести оцінку потреб у вміннях та знаннях, необхідних енергетичній галузі для кращої підготовки ринку праці та реагування на розвиток українського енергетичного сектору; на основі проведеної оцінки потреб надати практичні та реалістичні рекомендації щодо вирішення визначених проблем.

У рамках виконання завдання передбачалося таке:

  1. Проведення оцінки навчальних та освітніх потреб в енергетичному секторі (серед державних та приватних компаній), включаючи оцінку потреб компаній у необхідному персоналі, навичках та знаннях, приділяючи особливу увагу можливостям для жінок та молоді.
  2. Аналіз наявних освітніх програм в енергетичній галузі, щоб визначити прогалини, якщо такі є.
  3. Надання практичних рекомендації на основі проведеного дослідження щодо подолання виявлених прогалин.

Особлива увага приділялася гендерній складовій як в оцінці потреб, так і в рекомендаціях.

Досягнення діяльності за грантом:

Підготовлено 3 окремих звіти у розрізі завдань грантової діяльності:

  • «Яких знань та навичок бракує персоналу енергетичних компаній України?»
  • «Аналіз прогалин між виявленими потребами та наявними освітніми можливостями в енергетичному секторі»
  • «Рекомендації щодо забезпечення освітніх потреб в енергетичному секторі України»

Підготовлено консолідовану версію вищенаведених звітів.
Підготовлено стислу версію (резюме) консолідованого звіту для розповсюдження серед зацікавлених сторін грантової діяльності.
Підготовлено презентацію для ознайомлення зацікавлених сторін з ходом дослідження та висновками, отриманими у ході підготовки звітів.