тел.: (044) 428-76-10

вул. Нижній Вал, 15, офіс 403, м. Київ, 04071


Фінансування: USAID Проєкт енергетичної безпеки (USAID ПЕБ)/ TETRA TECH

 

Роль ТОВ "Інститут місцевого розвитку": виконавець проєкту

 

Термін упровадження проєкту: квітень 2021 р. – листопад 2022 р.

 

Одним із завдань USAID Проєкту енергетичної безпеки (USAID ПЕБ) є просування конкурентних ринків енергії, сприяння європейській інтеграції, зміцнення енергетичної незалежності, сприяння розвитку відновлюваної енергетики, підтримка державного регулювання сектору, підвищення довіри громадськості та забезпечення екологічної та соціальної відповідальності.

У рамках проєкту за фінансування USAID ПEБ ТОВ «Інститут місцевого розвитку» надасть підтримку НКРЕКП щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань формування тарифів у сфері централізованого теплопостачання. 

 

Цілі і завдання проєкту:

 

Загальна ціль цього завдання – надання підтримки Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), в удосконаленні нормативно-правової бази з питань формування та встановлення тарифів у сфері централізованого теплопостачання (ЦТ), у тому числі на принципах стимулюючого регулювання.

 

Зокрема, завдання ТОВ «ІМР» за цим проєктом такі:

  • надавати підтримку в удосконаленні системи регулювання тарифів у сфері ЦТ («витрати+») та у розробці відповідних змін до чинної нормативно-правової бази;
  • надавати підтримку у розробці пакету нормативно-правових документів для регулювання тарифів на виробництво теплової енергії (ТЕ), який застосовується як до котелень, так і до когенераційних установок, і належним чином розподіляє витрати між електричною та тепловою енергією, а також стимулює ефективне виробництво ТЕ/когенерацію;
  • надавати допомогу в удосконаленні та впровадженні системи стимулюючого регулювання тарифів у сфері транспортування ТЕ;
  • надавати допомогу у розробці регуляторних правил та процедур для запровадження системи стимулюючого регулювання тарифів у сфері виробництва ТЕ;
  • надавати консультаційну та юридичну підтримку у вирішенні питання норм палива та електроенергії в рамках чинної методології («витрати+»); та щодо перегляду Правил користування тепловою енергією;
  • надавати допомогу у перегляді нормативно-правової бази для довгострокового інвестиційного планування у сфері ЦТ.

За вказівкою керівництва ПЕБ через військову агресію рф виконання завдань проєкту, які були передбачені робочим планом співпраці, на початку березня 2022 року призупинено. Разом з тим, тривала робота із завершення завдань, розпочатих до 24 лютого 2022 р.

 

Прогрес виконання завдань проєкту (станом на вересень 2022 р.)

 

Заходи проєкту:

 

25 березня 2021 р.           Проведено установчу зустріч

1 квітня 2021 р.                  Старт проєкту