ТЕЛ.: (044) 428-76-10
М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА 14А


Першими результатами співпраці Інституту місцевого розвитку із USAID Проєктом енергетичної безпеки можемо пишатися! Роботу ІМР за грантом «Оцінка освітніх потреб для української енергетики» у рамках проєкту успішно завершено. Незважаючи на стислі терміни і ситуацію із COVID-19, ми повністю виконали грантову угоду.

Наші шановні читачі вже знають про участь ІМР в USAID Проєкті енергетичної безпеки. Ми вибороли хоча й невеликий за сумою коштів і стислий за строками, але важливий з погляду визначення сучасного стану та перспектив розвитку енергетичного сектору нашої держави  грант на проведення дослідження «Оцінка освітніх потреб для української енергетики». Розуміючи  всю складність та значні обсяги роботи, наша команда включила «турборежим», щоб отримати  якісний кінцевий продукт.

Мета дослідження полягала у такому: з’ясувати, які компетентності потрібні фахівцям енергетичного сектору сьогодні та у найближчому майбутньому; чи відповідає сучасна енергетична освіта запитам роботодавців; які прогалини між освітніми потребами в енергетиці та можливостями закладів освіти їх задовольнити існують, і яким чином можна їх усунути.  

Під час першого етапу  роботи (у жовтні-листопаді 2020 року), за допомогою розробленої методології (поєднання кількісного та якісного методів: опитування та напівструктурованого глибинного інтерв’ю) і відповідного інструментарію, ми провели обстеження роботодавців енергетичного сектору за такими видами діяльності як електроенергетика, теплоенергетика, ринок природного газу та відновлювана енергетика. В опитуванні взяли участь 150 керівників вищої і середньої ланки з 74 енергетичних підприємств і компаній. 15 менеджерів із цих підприємств стали учасниками глибинних онлайн-інтерв’ю.

За результатами оцінки потреб роботодавців спеціалісти ІМР підготували звіт «Яких знань та навичок бракує персоналу енергетичних компаній в Україні?».

Подальша робота за другим етапом (у жовтні-грудні 2020 року)  проводилася із 14 закладами вищої освіти (ЗВО) та 4 закладами фахової передвищої освіти (ЗФПО). Були досліджені освітньо-професійні програми енергетичних спеціальностей  цих закладів освіти. Крім того, ми провели інтерв’ю із 23 викладачами та викладачками і 8 випускниками та випускницями – разом 31 особа (7 жінок та 24 чоловіки).

На базі досліджень  цього етапу підготовлено звіт «Аналіз прогалин між виявленими потребами та наявними освітніми можливостями в енергетичному секторі».

Упродовж третього етапу  роботи (січень – лютий 2021 року) ІМР розробив рекомендації щодо забезпечення освітніх потреб в енергетичному секторі України. Рекомендації є адресними, тобто спрямовані на конкретних стейкхолдерів освітнього процесу, що перебувають на різних адміністративно-управлінських щаблях (міжнародному, національному, місцевому). 

Підготовлено інфографіку, яка ілюструє низку показників проведених досліджень.

Усі напрацювання за третім етапом об’єднані у звіті «Рекомендації щодо забезпечення освітніх потреб в енергетичному секторі України».  

На другу половину квітня заплановано презентацію, що відображатиме результати  роботи за проєктом в цілому.  

Ми щиро вдячні представницям та представникам USAID Проєкту енергетичної безпеки, які опікувалися нашим грантом, за розуміння, підтримку, небайдужість, корисні поради. Саме завдяки нашій чудовій співпраці отримані успішні результати!

Отже,  перший млинець – НЕ нанівець!