ТЕЛ.: (044) 428-76-10
М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА 14А


13 грудня депутати Мирноградської міської ради (Донецька область) на засіданні чергової 40 сесії прийняли "План дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату м.Мирнограда до 2030 року" (ПДСЕРК) (рішення №VII/40-15). Документ розроблений за підтримки спеціалістів ВБО "Інститут місцевого розвитку" (ІМР) в межах виконання завдань за Проектом USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні". Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Проектом USAID та Мирноградською міською радою підписаний 14 грудня 2016 року.


ПДСЕРК – стратегічний документ, що розробляють міста-підписанти Угоди мерів (масштабної ініціативи Європейської комісії зі сталого розвитку). Міста, що долучаються до неї, беруть на себе зобов'язання скоротити викиди парникових газів (СО2) не менше ніж на 30% до 2030 року. Таким чином вони сприяють розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя. Мирноград офіційно підтримав Угоду мерів 12 квітня 2017 року.

 

Myrnohrad-SECAP-pic-Ukr 

 

Базовий рівень викидів СО2 Мирнограда визначався за методом базового року. Відповідно до такого методу, найбільш репрезентативним із огляду на обсяги енергоспоживання та водночас найбільш "енерговитратним" був 2012 рік. Основні сектори, які генерують викиди СО2 в місті: сфера теплопостачання – 37,4% від загального обсягу викидів СО2; сектор житлових будівель – 32,2%; транспортна інфраструктура – 23,08%.

 

Зважаючи на це, стратегічна мета ПДСЕРК Мирнограда до 2030 року полягає у скороченні викидів СО2 щонайменше на 30% (21,9 тис. т/рік) базового рівня 2012 року (72,9 тис. т/рік). Досягнення цієї мети можливе через підвищення енергетичної, соціально-економічної та екологічної безпеки міста за рахунок зменшення споживання викопних видів палива, у т. ч. заміщуючи їх альтернативними та відновлюваними джерелами енергії за належної якості житлово-комунальних послуг та підвищення якості життя громади міста.

 

Для реалізації стратегічних цілей ПДСЕРК і впровадження енергоефективних заходів та проектів із використання альтернативних джерел енергії (АДЕ) обрані сектори, щодо розвитку яких існує спільне розуміння всіх місцевих партнерів: органів виконавчої влади, підприємств, установ, громадських організацій та жителів міста в цілому. Усього запропоновано 79 заходів та інвестиційних проектів з енергоефективності, а також два комплексні заходи у секторі житлових будівель загальною вартістю 878,8 млн грн. Упровадження цих заходів і проектів дозволить скоротити споживання енергетичних ресурсів на 98,8 тис. МВт∙год, а також сприятиме скороченню викидів СО2 на 28 тис. т/рік.


ПДСЕРК м. Мирнограда на 2018-2030 рр. у якості доповнення до інвестиційних енергоефективних проектів та проектів із впровадження АДЕ містить окрему програму з упровадження інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів, спрямованих насамперед на зміну поведінкових установок мешканців, працівників бюджетної сфери, підприємств та організацій міста на енергоефективні (за рахунок як підвищення рівня свідомості, так і набуття нових знань і навичок).

 

Детально про Проект USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"